Nuostatai

Nuostatai

Konkursas „NAUJA DAINA-2012“ 

1. BENDROJI DALIS:  
1.1 Šiuose nuostatuose apibrėžiami konkurso tikslai, organizatoriai, dalyviai, vertinimo ir apdovanojimo bei kūrinių viešinimo tvarka.      
1.2 Konkursą „Nauja daina-2012“ organizuoja radijo stotis „Lietus“.  
1.3 Konkurso tikslas – jaunų ir jau pripažintų autorių kūrybos skatinimas ir populiarinimas, įtraukiant į šį procesą ne tik autorius bei muzikos ekspertus, bet ir radijo klausytojus bei interneto lankytojus.  
1.4 Autoriai, kuriantys dainas ir jas pristatantys konkurse nustatyta tvarka, toliau vadinami AUTORIAIS.
  
1.5 Autorių konkursui pateikti muzikos kūriniai su tekstu toliau vadinami DAINOMIS.
  

2. KONKURSO ORGANIZATORIAI ĮSIPAREIGOJA:
  
2.1 Pristatyti konkursą ir  jo sąlygas  interneto tinklalapyje www.lietus.fm ,  radijo stoties „Lietus“ eteryje ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
  
2.2 Paskelbti viešai  AUTORIŲ  pateiktas ir konkurso reikalavimus atitinkančias DAINAS bei informaciją apie jas ir jų autorius interneto tinklalapyje  www.lietus.fm , o taip pat sudaryti klausytojams galimybę už jiems patinkančias DAINAS minėtame tinklalapyje balsuoti internetu.
  
2.3 AUTORIŲ pateiktas ir konkurso reikalavimus atitinkančias dainas pristatyti ir transliuoti radijo stoties „Lietus“ eteryje, pateikiant  informaciją apie dainas ir jų  Autorius tiesioginių radijo laidų metu.    
2.4 Organizuoti, finansuoti ir vykdyti konkurso „Nauja daina-2012“ nugalėtojų pristatymą bei apdovanojimą tiesioginiame radijo stoties „Lietus“ eteryje.                     
2.5 Skirti piniginius prizus ir atminimo dovanas dainų - nugalėtojų AUTORIAMS.
  

3. KONKURSO REIKALAVIMAI AUTORIAMS:
  
3.1 Konkurse dalyvauja Lietuvos AUTORIAI (muzikos ir teksto), tačiau DAINOS bendraautoriumi (muzikos arba teksto) gali būti ir ne Lietuvos Respublikos pilietis. Amžius – nuo 18 metų.
  
3.2 Konkurso dalyvių skaičius neribojamas.
  
3.3 Vienas AUTORIUS gali būti ne  daugiau kaip 2 dainų (muzikos ir teksto) autorius arba 2 dainų (muzikos arba teksto) bendraautorius. Dainos autorių skaičius neribojamas.
  
3.4 AUTORIUS pateikia ORGANIZATORIAMS konkurso reikalavimus atitinkantį DAINOS įrašą (žiūrėti 4.6)  
3.5 AUTORIUS privalomai pateikia ORGANIZATORIAMS informaciją apie save: vardas, pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, el.pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka. Kitą informaciją apie save ( biografija, kūrybinė veikla ir t.t.) Autorius gali pateikti savo nuožiūra.
  Informacija pateikiama elektroniniu paštu adresu:  naujadaina@lietus.fm
3.6 AUTORIUS, nepateikęs būtinos informacijos apie save arba pateikęs konkurso reikalavimų neatitinkantį DAINOS įrašą, organizatorių sprendimu  gali būti pašalintas iš konkurso.
  
3.7 AUTORIAI įsipareigoja laikytis ir nepažeisti Lietuvos Autorių ir Gretutinių Teisių Įstatyme numatytų nuostatų.      

4. KONKURSO REIKALAVIMAI DAINOMS:
  
4.1 Dainų stilistika ir tematika-įvairi.
  
4.2 Dainos trukmė-iki 4 minučių.
  
4.3 Dainos atlikėjų skaičius-neribojamas.
  
4.4 Dainos tekstas – tik lietuvių kalba.
  
4.5 Konkursui pateikiamos tik originalios (muzika ir tekstas) ir niekur iki konkurso pradžios- 2012 metų rugsėjo  01 dienos - viešai neskelbtos DAINOS.   
4.6 DAINOS pateikiamos el. paštu adresu 
naujadaina@naujadaina.lt ,  mp3 formatu 192 kbps/44,1kHz ir aukštesnės kokybės. Taip pat DAINAS galima siųsti audio CD formatu 16 bit/44,1 kHz kokybės registruotu laišku adresu: radijo stotis „Lietus“, Laisvės pr.60, LT-05120, Vilnius.  

5. KONKURSO EIGA
  
5.1 Konkurso paskelbimo data -2012 metų rugsėjo mėnesio 03 diena. Konkurso pabaiga-2012 metų gruodžio mėnesio 31 d.
  
5.2 Paskelbus konkurso pradžią 2.2 punkte  numatytomis priemonėmis, AUTORIAI iki 2012 m. gruodžio 20 d. pateikia DAINAS punkte 4.6 nurodytu būdu.  
5.3 Konkursui pateiktos DAINOS ir informacija apie AUTORIUS talpinamos interneto tinklalapyje www.lietus.fm ,pristatomos radijo stoties „Lietus“ eteryje tiesioginių laidų metu, o taip pat internetinių transliacijų „Lietus gyvai“ metu.
  
5.4 Nuo 2012 m. gruodžio 21 dienos iki 2012 metų gruodžio 30 d.interneto tinklalapyje  www.lietus.fm vyksta balsavimas už labiausiai patikusias DAINAS.  
5.5 2012 m. gruodžio 31 d. sumuojami konkurso rezultatai. Radijo stoties „Lietus“ eteryje ir www.lietus.fm  paskelbiama 3 DAINOS, kurios surinko daugiausiai balsų. AUTORIAI apie tai informuojami el.paštu ir telefonu.  
5.6  DAINOS, užėmusios pirmasias tris vietas, apdovanojamos „Mūzos“ statulėlėmis ir  radijo stoties „Lietus“įsteigtais piniginiais prizais (suma neatskaičius LR Įstatymais nustatytų mokesčių):“ Pirmoji vieta“ - 3000 (trys  tūkstančiai) Litų, „Antroji vieta“ - 2000 (du  tūkstančiai litų), „Trečioji vieta“ – 1000 (vienas tūkstantis) litų. Vieną iš konkursui pateiktų DAINŲ organizatoriai savo sprendimu  „Už originalumą ir kūrybinius ieškojimus“ apdovanoja specialiu radijo stoties „Lietus“prizu, apie kurį bus paskelbta gruodžio 31 dieną tiesioginės radijo transliacijos metu.   

6. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI
  
6.1 Konkurso ORGANIZATORIAI pasilieka teisę konkurso metu keisti ir papildyti nuostatus, apie tai neinformuodami Autorių.
  
6.2 Dalyvaudami konkurse Autoriai sutinka su visomis šių nuostatų sąlygomis ir galimais papildymais ar pakeitimais.
  
6.3 Konkursui atsiųsta medžiaga Autoriui negrąžinama.
  
6.4 Organizatoriai įgyja teisę transliuoti, retransliuoti ar kitaip viešai skelbti Dainų įrašus savo radijo, o taip pat ir kituose  televizijos kanaluose, įskaitant ir transliacijas internetu, visoje aprėpties teritorijoje, neribojant transliacijų skaičiaus, trukmės ir termino.
  
6.5 Visi ginčai sprendžiami LR Įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka.
 


Grįžti į sąrašą